Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο (την 43η ημερολογιακή εβδομάδα), διοργανώνεται η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, μια από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της εκστρατείας για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, με εκατοντάδες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης που λαμβάνουν χώρα σε ολόκληρη την ΕΕ και εκτός ΕΕ.
Οι Ευρωπαϊκές Εβδομάδες, που διοργανώνονται από τον EU-OSHA και τους εταίρους του, έχουν ως βασικό πυρήνα το θέμα της εκστρατείας και στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία ενεργής, συμμετοχικής διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στον χώρο εργασίας.
Για το 2020 το θέμα αφορά τις Μυοσκελετικές Παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία ΜΕ ΣΎΝΘΗΜΑ "Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας — Μειώστε την καταπόνηση 2020-2022"

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο.
https://osha.europa.eu/el/highlights/get-set-european-week-safety-and-health-work-19-23-october