Ανακοινώνεται η ανάρτηση των Πινάκων Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των υποψηφίων ανά ειδικότητα και ανά θέση, σταδιακά, ύστερα από τη σύγκληση του αρμόδιου για κάθε ειδικότητα Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δομημένης συνέντευξης, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων και των Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας (Π.Φ.Υ.) αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

 

Πίνακας Τελικής Μοριοδότησης και Κατάταξης των Υποψηφίων ανά Ειδικότητα και ανά Θέση

Ειδικότητα Πίνακας Τελικής Κατάταξης Ημερομηνία Ανάρτησης
Αιματολογίας Πίνακας 28-01-2021
Χειρουργικής Πίνακας 15-01-2021
Ακτινολογία(ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 4.47) Πίνακας 18-12-2020
Καρδιολογίας Πίνακας 21-10-2020
Ορθοπαιδικής Πίνακας 04-09-2020
ΜΕΘ Πίνακας 26-08-2020
Ακτινολογίας Πίνακας 31-07-2020