Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συνεργασία ιατρών με Κέντρα Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ. Πε. Μακεδονίας και Θράκης, με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως και 8 Σεπτεμβρίου 2020

Την σχετική αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.