Στους παρακάτω συνδέσμους,μπορείτε να δείτε τα Επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά αποτελέσματα προσληπτέων - απορριπτέων ανά φορέα, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού με ημερομηνία ανάρτησης 5.12.2020

Πίνακες Προσληπτέων - Απορριπτέων Α Φάσης
Κατηγορία ΥΕ
Κατηγορία ΔΕ
Κατηγορία ΤΕ
Κατηγορία ΠΕ
Κατηγορία ΔΜ

 

Πίνακες Προσληπτέων - Απορριπτέων Β Φάσης
Κατηγορία ΥΕ
Κατηγορία ΔΕ
Κατηγορία ΤΕ
Κατηγορία ΠΕ