Παρακάτω μπορείτε να δείτε Συγκεντρωτικούς Πίνακες Κατάταξης καθώς και τους Πίνακες Κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα, λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού έτους 2020 .

Α Φάση - Μαρτιος 2020

Β Φάση - Ιούλιος 2020

Γ Φάση - Δεκέμβριος 2020

Δ Φάση - Δεκέμβριος 2020