1η  Εκπαιδευτική Ημερίδα Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης