Για την εγγραφή των μελών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής  εδώ Δίκτυο Αγωγής Υγείας εδώ  Δίκτυο Μαιών

Οι φόρμες εγγραφής, αρχικά,  θα παραμείνουν ανοιχτές έως τη  Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00.  Οι εγγεγραμμένοι μέχρι την παραπάνω προθεσμία, θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των υπεύθυνων συντονιστών  κάθε Δικτύου.

Πληροφορίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.