• "Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων - παρεμβάσεων αγωγής υγείας σε μαθητικό πληθυσμό ", δείτε την εγκύκλιο εδώ

  • Νόμος 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α./7-8-2017) (δείτε τον Νόμο εδώ)