Σας ενημερώνουμε οτι υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στο Ιατρείο Χαριλάου της Μονάδας Υγείας 25ης Μαρτίου, λόγω βλάβης στην παροχή υπηρεσιών διαδικτύου. Είμαστε σε επικοινωνία με τον πάροχο ΟΤΕ, γίνεται προσπάθεια αποκατάστασης.