Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε η βλάβη στο Διαδύκτιο από τον ΟΤΕ και συνεπώς και στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση στο Ιατρείο Χαριλάου της Μονάδας μας.