Οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τη λειτουργία των Κέντρων Υγείας και Μονάδων Υγείας ανά Νομό, τα ιατρεία και τις ειδικότητες των ιατρών, τα εργαστήρια, τις διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, πατώντας πάνω στον σύνδεσμο της ΠΦΥ που ενδιαφέρονται :