Σας γνωστοποιούμε ότι στο Κ.Υ. Σερρών γίνονται ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :

-ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΥΩΝ

-ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ

-ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΛΕΧΩΙΔΩΝ-ΝΕΟΓΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ

Τα μαθήματα αφορούν εγκύους & λεχωίδες ( ασφαλισμένες  & ανασφάλιστες ) και διενεργούνται από ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΕΣ  ΜΑΙΕΣ  ΤΟΥ Κ.Υ. ΣΕΡΡΩΝ  (στο παλαιό Νοσοκομείο Σερρών ).

Πληροφορίες : ΜΑΙΕΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Τηλέφωνο : 2321065493 , 2321058937