Προσλήψεις

Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων για ΤΟΜΥ της Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 08 Οκτωβρίου 2020
Ορθή Επανάληψη Οριστικών αποτελεσμάτων προσληπτέων για ΤΟΜΥ της Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 28 Δεκεμβρίου 2018
4η ΥΠΕ - Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων για ΤΟΜΥ της Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 08 Νοεμβρίου 2018
4η ΥΠΕ - Προσωρινά αποτελέσματα προσληπτέων και απορριπτέων για ΤΟΜΥ Π.Ε. Δράμας 08 Οκτωβρίου 2018
4η ΥΠΕ - Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων και απορριπτέων ΤΕ Νοσηλευτικής για ΤΟΜΥ Ν.Καβάλας (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 18 Ιουνίου 2018
4η ΥΠΕ - Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων για ΤΟΜΥ της Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19 Μαρτίου 2018
4η ΥΠΕ - Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων για ΤΟΜΥ της Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ.Ε. ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ) 19 Μαρτίου 2018
4η ΥΠΕ - Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων για ΤΟΜΥ Ν.Ξάνθης 06 Μαρτίου 2018
4η ΥΠΕ - Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων για ΤΟΜΥ Ν.Κιλκίς 06 Μαρτίου 2018
4η ΥΠΕ - Οριστικά αποτελέσματα προσληπτέων και απορριπτέων ΤΕ Νοσηλευτικής για ΤΟΜΥ Ν.Ροδόπης 01 Μαρτίου 2018