Π.Φ.Υ.

Για την εγγραφή των μελών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής  εδώ.

Οι φόρμες εγγραφής, αρχικά,  θα παραμείνουν ανοιχτές έως την  Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00.  Οι εγγεγραμμένοι μέχρι την παραπάνω προθεσμία, θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των υπεύθυνων συντονιστών  κάθε Δικτύου.

Πληροφορίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.                                                                                                                             

                                                                               

Ανακοίνωση  αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη Υπεύθυνου Συντονισμού και του αναπληρωτή του του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε από εδώ


  • "Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων - παρεμβάσεων αγωγής υγείας σε μαθητικό πληθυσμό ", δείτε την εγκύκλιο εδώ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α./7-8-2017)  (δείτε τον Νόμο εδώ)   συγκροτείται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης :

  • ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

 (δείτε την απόφαση εδώ)


 

  • ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ

 (δείτε την απόφαση εδώ)


 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτούνται στην   ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα, 2313327875-820-868.

 

Υποκατηγορίες