Π.Φ.Υ.

  • "Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων - παρεμβάσεων αγωγής υγείας σε μαθητικό πληθυσμό ", δείτε την εγκύκλιο εδώ

  • Νόμος 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α./7-8-2017) (δείτε τον Νόμο εδώ)

  • Εγκύκλιος για τον "Καθορισμό ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού"

Η φόρμα εγγραφής μελών στο Δίκτυο Αγωγής Υγείας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης  θα παραμείνει ενεργή μέχρι την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 και ώρα 16:00 για νέες εγγραφές.

ΟΙ Επισκέπτες Υγείας αποτελούν αυτοδίκαια μέλη του δικτύου και ΔΕΝ απαιτείται εγγραφή τους σε αυτό μέσω της φόρμας εγγραφής.


Ανακοίνωση για συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τα μέλη του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης


Για την εύρυθμη λειτουργία του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης, αρχικά πρέπει να συλλεγχθούν βασικά στοιχεία που αφορούν αφενός στο ανθρώπινο δυναμικό που συμμετέχει στο Δίκτυο Αγωγής Υγείας και Πρόληψης και αφετέρου στη χαρτογράφηση των αναγκών, κάθε μονάδας. Την ανακοίνωση και τα σχετικά αρχεία μπορείτε να τα δείτε από εδώ.


Καλούνται και οι Επισκέπτες Υγείας οι οποίοι αποτελούν εκ του νόμου μέλη του Δικτύου, να συμπληρώσουν την φόρμα εγγραφής ώστε να είναι διαθέσιμα στο Δίκτυο τα στοιχεία τους τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email) για απευθείας επικοινωνία. H φόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως την 31/1/2019


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη Υπεύθυνου Συντονισμού και του αναπληρωτή του του Δικτύου Αγωγής Υγείας και Πρόληψης


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α./7-8-2017) συγκροτείται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης :

  • ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

(δείτε την απόφαση εδώ)


 Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

 Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα, 2313327875-820-868.

 

Ορισμός του Κέντρου Υγείας 25ης Μαρτίου ως έδρα του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών-Μαιευτών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ μπορείτε να δείτε την απόφαση. 


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη Υπεύθυνου Συντονισμού και του αναπληρωτή του του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε από εδώ


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α./7-8-2017) συγκροτείται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης :

  • ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ

(δείτε την απόφαση εδώ)


 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

 

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα, 2313327875-820-868.

 

Για την εγγραφή των μελών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής  εδώ.

Οι φόρμες εγγραφής, αρχικά,  θα παραμείνουν ανοιχτές έως την  Παρασκευή 05 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00.  Οι εγγεγραμμένοι μέχρι την παραπάνω προθεσμία, θα συμπεριληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους και θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των υπεύθυνων συντονιστών  κάθε Δικτύου.

Πληροφορίες σχετικά με την εκλογική διαδικασία θα ανακοινωθούν το αμέσως επόμενο διάστημα.                                                                                                                             

                                                                               

Υποκατηγορίες