Ανάρτηση των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στη διαβούλευση των Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των Το.Μ.Υ. αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» που διενεργήθηκε από 12-06-2020 έως 26-06-2020 σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν.4412/2016

Τις παρατηρήσεις μπορείτε να τις δείτε από εδώ.