Θέμα : «Ανάρτηση της υπ’ αρ.   70/2020 Διακήρυξης Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας».

H Κεντρική Υπηρεσία  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και εξοπλισμού φυσιοθεραπείας για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας εποπτείας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 217.000,00€ με Φ.Π.Α. και με κριτήριο  κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020», με κωδικό Ο.Π.Σ.5054092, Υποέργο:4 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

Κωδικοί CPV:  38434540-3 Βιοϊατρικός εξοπλισμός,

                      33150000-6 Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας .

Προϋπολογισθείσας δαπάνης 217.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του διαγωνισμού θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της  4ης Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης   στις   07-12-2020  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών: 01-12-2020  ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:00μμ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των έντυπων προσφορών: 04-12-2020 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης  Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης (Δ/νση  Αριστοτέλους 16,  ΤΚ 54623) και στο τηλ.: 2313 327824, fax:  2313 327838). Αρμόδια υπάλληλος : Αναστασία Χατζηγεωργίου, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Τη διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.