Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον διορισμό των Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου

Δικαιολογητικά για τον διορισμό Ιατρών Υπηρεσίας Υπαίθρου