Ανακοινώσεις

4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση Συμπληρωματικής Στελέχωσης 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Δράμας
4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Δράμας
Ανακοίνωση σχετικά με την λειτουργία της 2ης ΤΟΜΥ Π.Ε. Ξάνθης
Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 4ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 5ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης
Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Ξάνθης
Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Σερρών
Πρόσληψη προσωπικού στις Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) - Παράταση
4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 1ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης
4η ΥΠΕ - Ανακοίνωση Έναρξης λειτουργίας 2ης Τοπικής Ομάδας Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) Θεσσαλονίκης