Ανακοινώσεις Δικτύου Μαιών-Μαιευτών

Ορισμός του Κέντρου Υγείας 25ης Μαρτίου ως έδρα του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών-Μαιευτών της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Εδώ μπορείτε να δείτε την απόφαση.


Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών για την ανάδειξη Υπεύθυνου Συντονισμού και του αναπληρωτή του του Δικτύου Πρωτοβάθμιων Υπηρεσιών Υγείας Μαιών – Μαιευτών. Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα δείτε από εδώ


Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του Νόμου 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α./7-8-2017) συγκροτείται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης :

  • ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΙΩΝ- ΜΑΙΕΥΤΩΝ

(δείτε την απόφαση εδώ)


Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα αναρτούνται στην ιστοσελίδα της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι

μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα, 2313327875-820-868.