Νόμοι – Εγκύκλιοι Δικτύου Αγωγής Υγείας

  • “Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων – παρεμβάσεων αγωγής υγείας σε μαθητικό πληθυσμό “, δείτε την εγκύκλιο εδώ

  • Νόμος 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α./7-8-2017) (δείτε τον Νόμο εδώ)

  • Εγκύκλιος για τον “Καθορισμό ενιαίας διαδικασίας ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων, παρεμβάσεων και δράσεων προληπτικών ιατρικών εξετάσεων σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο γενικό ή σε ειδικές κατηγορίες πληθυσμού”