Τετάρτη, 31 Μαΐου, 2023
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΒ΄ Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και με αντικείμενο την...

Β΄ Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού

Ο Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Β΄ Επαναληπτική έρευνα αγοράς με πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση της μελέτης με τίτλο: «Τεχνητή νοημοσύνη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του οικοσυστήματος καρδιαγγειακών νοσημάτων μέσω της αυτόματης εξόρυξης και επεξεργασίας κλινικών δεδομένων από ηλεκτρονικά αρχεία ασθενών» για τις ανάγκες του Ιατρείου Υπέρτασης, Συγγενών Καρδιοπαθειών και Κλινικών Μελετών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ (CPV: 42965000-8, Εξοπλισμός επεξεργασίας πληροφοριών), συνολικού προϋπολογισμού τριών χιλιάδων εκατόν εξήντα τριών ευρώ (3.163,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών της 4ης  Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης την Παρασκευή 09-06-2023 και ώρα 10:00 π.μ., Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη.

Προθεσμία υποβολής προσφορών έως Πέμπτη 08-06-2023 και ώρα 14:00 μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΥΠε Μακεδονίας – Θράκης (Διεύθυνση: Ιουστινιανού 1 & Εθνικής Αντιστάσεως Τ.Κ. 55134, Θεσσαλονίκη και στο τηλ.: 2313 327826 Αρμόδιοι υπάλληλοι: Τσαλάστρα Κατερίνα, e-mail: promithies@4ype.gr).

Την έρευνα αγοράς μπορείτε να την δείτε από εδώ.