4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
Προμήθεια Ασθενοφόρων
Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 08:43

Ολοκλήρωση του έργου "Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Προνοσοκομειακής φροντίδας 4x2 και 4x4 Diesel για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας" (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
(Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 008/8 Κωδικός Έργου ΠΔΕ:2012ΕΠ00880038), είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

merc1  merc4  merc3  merc2

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ
Δευτέρα, 01 Σεπτέμβριος 2014 12:45
 • Αλφαβητικός Πίνακας Προσληπτέων Επικουρικού Προσωπικού του Κλάδου/Ειδικότητας «ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού» (κωδ.401)
 •  
  Ολοκλήρωση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Β’, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ. ΣΕΡΡΩΝ»
  Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 08:15

  Ολοκλήρωση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Β’, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ. ΣΕΡΡΩΝ» με φορέα διενέργειας την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 008/8 Κωδικός Έργου ΠΔΕ: 2011ΕΠ00880001), είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))Ολοκλήρωση του έργου

  07-2014 31207-2014 314

   
  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.03/2014 ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΖΑΣ
  Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 14:37

  Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του υπ’αριθ. Δ.Ε. 03/ 2014 Διεθνούς Ενιαίου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV33141114-2, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012, προϋπολογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ έως του ποσού των 963.450,21€ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αποφασίσθηκε με την αριθ. 14η/25-08-2014 (θέμα έκτακτο 3ο) απόφαση του Δ.Σ.του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

  Ο υπ’ αριθ. Δ.Ε.03/2014 Διεθνής Ενιαίος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV33141114-2, που είχε ορισθεί να διενεργηθεί την 9η Οκτωβρίου 2014, μετατίθεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί στους ιστότοπους www.diavgeia.gov.gr, www.hospser.gr και www.4ype.gr. Η δημοσίευση του Διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία θα γίνει αφού αποσταλούν οι οδηγίες από την ΕΠΥ για το πρόγραμμα με το οποίο θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και το κείμενο που πρέπει να περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί.

   
  Διαγωνισμός για την «παροχή υπηρεσιών Συντήρησης του Ψυκτικού Συγκροτήματος TRANE» της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης και 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης
  Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 14:52

  H Κεντρική Υπηρεσία της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης διενεργεί Διαγωνισμό για την «παροχή υπηρεσιών Συντήρησης του Ψυκτικού Συγκροτήματος TRANE» της Κεντρικής Υπηρεσίας της 3ης Δ.Υ.Πε Μακεδονίας και 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΠΠΥΥ 2013 με αριθμό διακήρυξης 10/ 22-8-2014 , με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) με ΦΠΑ.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Γραφείο Προμηθειών της 4η ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης στις 04-09-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο 4η ΔΥΠε Μακεδονίας – Θράκης, Διεύθυνση :Αριστοτέλους 16 Τ.Κ. 54623 τηλ.: 2313327826.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 03-09-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

  Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών της 4ης ΔΥΠε Μακεδονίας - Θράκης (Διεύθυνση Αριστοτέλους 16 ΤΚ 54623 και στο τηλ.: 2313327826, fax: 2313327838, αρμόδιος υπάλληλος Τσαλάστρα Κατερίνα, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

  Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από   εδώ.

   

   
  EΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»
  Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 08:35

  Ανακοινώνουμε ότι το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» στο Νοσοκομείο με αριθμό Διακήρυξης 2014-014/Π, με ελάχιστο ενιαίο μηνιαίο μίσθωμα 2.500€ με Φ.Π.Α. ως τιμή εκκίνησης (30.000€ ετήσιο) . σε εκτέλεση της Δ7/Συν 9 η /17-7-2014 του Δ.Σ του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές και το ετήσιο συνολικό μίσθωμα εκκίνησης.

  Το ελάχιστο ενιαίο μηνιαίο μίσθωμα είναι 2.500€ με Φ.Π.Α. ως τιμή εκκίνησης (30.000€ ΕΤΗΣΙΟ) και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή

  Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 23-09-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι 24-09-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134.

  Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για ένα έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.

  Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο στις 29-08-2014. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από το Γραφείο Προμηθειών Εθνικής Αντιστάσεως 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 55134 και στο τηλ.: 2313304461, fax : 2313304452 (Αρμόδιοι Υπάλληλοι: ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Ν.-ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ)

  Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.agpavlos

   
  Ανοιχτός πρόχειρος επαναληπτικός τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός
  Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 14:52

  Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί ανοιχτό πρόχειρο επαναληπτικό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια << Υλικά Ακτινοθεραπείας>> με αριθμό Διακήρυξης 33/2014 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (37.160,00€) με ΦΠΑ.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 17-9-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Διεύθυνση : Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501591.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 16-9-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Γκαβανά, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.kavalahospital.gr).

   

   
  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 13:44

  To Γενικο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί Ανοικτό δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ » ΠΠΥΥ 2012 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 67.460,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,.

  Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 23-09-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ..

  Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι την 22-09-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00.

  Για πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 2310438660, καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.agpavlos.gr.

  Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από   εδώ.

   

   
  Ανοιχτός πρόχειρος επαναληπτικός τακτικός μειοδοτικός διαγωνισμός
  Δευτέρα, 25 Αύγουστος 2014 14:48

  Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί ανοιχτό πρόχειρο επαναληπτικό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την <<προμήθεια και εγκατάσταση ενός νέου τερματικού σταθμού πνευματικού ταχυδρομείου στην γραμματεία του φαρμακείου και ενός νέου τερματικού σταθμού στο χειρουργικό – ορθοπεδικό ΤΕΠ>> με αριθμό Διακήρυξης 30/2014 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (10.900,00€) με ΦΠΑ.

  Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 11-9-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Διεύθυνση : Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501591.

  Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 10-9-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

  Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Γκαβανά, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.kavalahospital.gr).

   
  << Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

  Σελίδα 1 από 12
  آپلود عکس uploading