4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος
Τρίτη, 15 Απρίλιος 2014 04:58

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» με αριθμό Διακήρυξης 2014-003/Π. με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού τριάντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (35.000,00€) με Φ.Π.Α . Η ημερομηνία λήξης  υποβολής των προσφορών είναι 15-05-2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι 16-05-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134.

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εκατόν είκοσι  (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

 Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών Εθνικής Αντιστάσεως 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 55134 και στο τηλ.: 2313304464, fax: 2313304452 (Αρμόδιοι Υπάλληλοι: ΠΕΛΕΚΑΝΟυ ελ. – παμπουκιδησ ν.)

Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη  στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.agpavlos.gr

 
Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ» του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος
Τρίτη, 08 Απρίλιος 2014 09:13

Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΩΝ» με αριθμό Διακήρυξης 2013-007/Π.με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή συνολικού προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων Ευρώ (45.000,00€) με Φ.Π.Α .

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 05-05-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι 06-05-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134.

Με την υπογραφή της Σύμβασης θα κατατεθεί εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά είναι εκατό είκοσι (120) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. Η χρηματοδότηση είναι από τον τακτικό προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 12:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών Εθνικής Αντιστάσεως 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 55134 και στο τηλ.: 2313304463, fax: 2313304452 (Αρμόδιοι Υπάλληλοι: ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ Ν. – ΠΑΠΟΥΚΙΔΗΣ Ν.)

Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.agpavlos.gr

 
Διεθνές Επιστημονικό Διήμερο
Πέμπτη, 03 Απρίλιος 2014 10:20

 

Η 3η και 4η Υγειονομική Περιφέρεια διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Διήμερο (Ημερίδα και 2 Εργαστήρια) με αντικείμενο τη βελτίωση της ποιότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας και ενδυνάμωσης των ασθενών, την εφαρμογή συστημάτων μέτρησης δεικτών στα Νοσοκομεία και τη διαπίστευση των υπηρεσιών υγείας. .                

.               

 

Το επιστημονικό διήμερο θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Απριλίου 2014 στο συνεδριακό κέντρο '' Ι. Βελλίδης" ,στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη διοργάνωση θα συμμετέχουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, καθώς και έλληνες και ξένοι ειδικοί σε θέματα ποιότητας ( εκπρόσωποι του WHO, ,εκπρόσωποι του OECD, εκπρόσωποι του PATH άλλων χωρών ).                

 

 
Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμoύ Γ.Ν. Ξάνθης
Τετάρτη, 02 Απρίλιος 2014 07:46

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό για την προμήθεια «Επιδεσμικού Υλικού (CPV 33141110-4)» με αριθμό διακήρυξης 4672/26-3-2014, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00€) με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Ξάνθη στις 23-4-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00μ.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ. 67100, τηλ. 25413 51411).

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 22-4-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 07:00 έως 15:00 από το γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Νεάπολη, Τ.Κ. 67100 και στο τηλ. 25413 51411, fax 25413 51410, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ διεθνή ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο ΓΝΔ». Κωδικός CPV: 33100000
Παρασκευή, 14 Μάρτιος 2014 09:24

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Φορέας Γ.Ν. Διδυμοτείχου) επαναπροκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων του έργου «Προμήθεια & Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στο ΓΝΔ». Κωδικός CPV: 33100000, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 73.170,73€ και 90.000€ με ΦΠΑ. Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια- εγκατάσταση ενός Λαπαροσκοπικού Σύστηματος High Definition π/υ 60.000€, & ενός Πλήρους Συστήματος Αυτόματου Διαστολέα π/υ 30.000€. Το έργο είναι ενταγμένο στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2/5/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου – Διεύθυνση 25ης Μαϊου 152 – Διδυμότειχο ΤΚ 68300 τηλ 2552350136

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 30/04/2014 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00.

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00π.μ μέχρι 14:00 π.μ από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου .

Αρμόδιος υπάλληλος : κα Κιουλέ Μαρία , – τηλ 2552350136  2552350136 – fax 2553023515, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Την περίληψη της διακήρυξης μπορείτε να την κατεβάσετε από  εδώ.

Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από  εδώ.

 
Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών TETRA
Παρασκευή, 04 Απρίλιος 2014 06:58

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών του συστήματος επικοινωνίας TETRA για τις ανάγκες της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : 4η ΥΠε Μακεδονίας και Θράκης

Έναρξη διαβούλευσης: 4-4-2014

Λήξη διαβούλευσης: 11-4-2014

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Ηλία Λασκαρίδη στο τηλέφωνο 2313 327824 φαξ 2313 327838 email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. τις εργάσιμες ημέρες και από 8:00 π.μ. έως 15:00μ.μ..

 
Ανακοίνωση διενέργειας διαγωνισμoύ Γ.Ν. Καβάλας
Πέμπτη, 03 Απρίλιος 2014 06:07

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα Κέντρα Υγείας του Νοσοκομείου Καβάλας «ΕΣΠΑ»με αριθμό διακήρυξης 2/14, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, συνολικού προϋπολογισμού διακοσίων εικοσιοκτώ χιλιάδων ευρώ (228.000€) με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 6-5-14, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. στο γραφείο Προμηθειών, διεύθυνση Περιοχή Βασιλάκη Αγίου Σίλα , ΤΚ 65505 , τηλ 2513501560.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 5-5-14, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 μμ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου ( Διεύθυνση Περιοχή Βασιλάκη Αγίου Σίλα και στο τηλ: 2513501650, fax : 2513501653.)

Αρμόδιος υπάλληλος Καψάλη Στέλλα

Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

 
Ανακοίνωση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
Τετάρτη, 19 Μάρτιος 2014 08:04

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών κάνει γνωστή την μετάθεση διενέργειας του Δημόσιου διαγωνισμού «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» με αρ. διακήρυξης Δ10/2013, με κριτήριο κατακύρωσης χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού 357.975.69,00€ με ΦΠΑ.

Η νέα ημερομηνία θα γίνει γνωστή σε επόμενη ανακοίνωση

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 8:00π.μ μέχρι 11:00 π.μ από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου .

Αρμόδιος υπάλληλος : Γεωργία Χαρμανδάρη , τηλ.:23213-51297, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
ANAKOINΩΣΗ
Πέμπτη, 13 Μάρτιος 2014 10:37

Για τους ιατρούς των Υγειονομικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι θα ενταχθούν στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ιατροί των Υγειονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ οι οποίοι θα παρουσιαστούν την Τετάρτη 19/3/2014, για να αναλάβουν υπηρεσία (όπως περιγράφεται στη σχετική ανακοίνωση) θα πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία στην οποία θα παρουσιαστούν:

βεβαίωση. διακοπής άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ ή αν αυτό δεν είναι δυνατό,

επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης διακοπής η οποία κατατέθηκε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

Οι ιατροί οι οποίοι δεν ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση περί μη άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 9