4η ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης
Επαναληπτικός Διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός ΠΓΝ Έβρου(Γ.Ν. Διδυμοτείχου)
Παρασκευή, 12 Σεπτέμβριος 2014 08:06

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου (Φορέας Γ.Ν. Διδυμοτείχου) διενεργεί Επαναληπτικό Διεθνή δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό με αντικείμενο την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (CPV 09100000), συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων εξήντα έξι χιλιάδων οχτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (466.847,00€) περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την Χαμηλότερη τιμή (το μεγαλύτερο παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις (%) στην εκάστοτε διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης ανά είδος καυσίμου στο Νομό Έβρου την ημέρα παράδοσης του, όπως αυτή διαμορφώνεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας).

Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια:

 
Περίληψη Διαγωνισμού ΓΝ Καβάλας για την προμήθεια «καυσίμων »
Τρίτη, 09 Σεπτέμβριος 2014 07:27

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί τακτικό δημόσιο διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια «καυσίμων » ΠΠΥΥ2012 με αριθμό διακήρυξης 39/14, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , συνολικού προϋπολογισμού οκτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλ εκατόν ογδόντα ευρώ (864.180€) με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 30- 10 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 10π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Διεύθυνση: Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501560. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 29 -10 -2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα : 14.30μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Διεύθυνση Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500 και στο τηλ.:2513501560, fax:2513501653, αρμόδιος υπάλληλος Καψάλη Στέλλα email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
Διαγωνισμός
Παρασκευή, 05 Σεπτέμβριος 2014 07:58

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί ανοιχτό επαναληπτικό τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια << Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών>> με αριθμό Διακήρυξης 40/2014 και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικού προϋπολογισμού δέκα χιλιάδες εννιακόσια ευρώ (82.049,306€) με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 24-9-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, Διεύθυνση : Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501591.

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 23-9-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, αρμόδια υπάλληλος Μαρία Γκαβανά, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το τεύχος της Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου (www.kavalahospital.gr).

 
EΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ»
Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 08:35

Ανακοινώνουμε ότι το Νοσοκομείο «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ «ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ» στο Νοσοκομείο με αριθμό Διακήρυξης 2014-014/Π, με ελάχιστο ενιαίο μηνιαίο μίσθωμα 2.500€ με Φ.Π.Α. ως τιμή εκκίνησης (30.000€ ετήσιο) . σε εκτέλεση της Δ7/Συν 9 η /17-7-2014 του Δ.Σ του Νοσοκομείου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια του διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές και το ετήσιο συνολικό μίσθωμα εκκίνησης.

Το ελάχιστο ενιαίο μηνιαίο μίσθωμα είναι 2.500€ με Φ.Π.Α. ως τιμή εκκίνησης (30.000€ ΕΤΗΣΙΟ) και κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη προσφερόμενη τιμή

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι 23-09-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00. Η ημερομηνία διεξαγωγής του είναι 24-09-2014 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», Εθνικής Αντίστασης 161, Τ.Κ. 55134.

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για ένα έτος με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης εκ μέρους της Υπηρεσίας, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προμηθευτή, με τους ίδιους όρους και τις τιμές της κατακύρωσης.

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο στις 29-08-2014. Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από το Γραφείο Προμηθειών Εθνικής Αντιστάσεως 161, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΚ 55134 και στο τηλ.: 2313304461, fax : 2313304452 (Αρμόδιοι Υπάλληλοι: ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ Ν.-ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ)

Η διακήρυξη θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.agpavlos

 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ.03/2014 ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΑΖΑΣ
Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 14:37

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών μεταθέτει την ημερομηνία διενέργειας του υπ’αριθ. Δ.Ε. 03/ 2014 Διεθνούς Ενιαίου ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV33141114-2, σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2012, προϋπολογιζόμενης δαπάνης με ΦΠΑ έως του ποσού των 963.450,21€ και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, όπως αποφασίσθηκε με την αριθ. 14η/25-08-2014 (θέμα έκτακτο 3ο) απόφαση του Δ.Σ.του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών.

Ο υπ’ αριθ. Δ.Ε.03/2014 Διεθνής Ενιαίος ανοικτός Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών: «ΓΑΖΑ» CPV33141114-2, που είχε ορισθεί να διενεργηθεί την 9η Οκτωβρίου 2014, μετατίθεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία, που θα ανακοινωθεί στους ιστότοπους www.diavgeia.gov.gr, www.hospser.gr και www.4ype.gr. Η δημοσίευση του Διαγωνισμού σε νέα ημερομηνία θα γίνει αφού αποσταλούν οι οδηγίες από την ΕΠΥ για το πρόγραμμα με το οποίο θα διενεργηθεί ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός και το κείμενο που πρέπει να περιλαμβάνεται στη Διακήρυξη, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί.

 
Περίληψη Διαγωνισμού ΓΝ Καβάλας για την παροχή υπηρεσιών «φύλαξης »
Τρίτη, 09 Σεπτέμβριος 2014 07:25

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί τακτικό δημόσιο επαναληπτικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «φύλαξης » ΠΠΥΥ2011 με αριθμό διακήρυξης 38/14, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , συνολικού προϋπολογισμού εκατόν εβδομήντα χιλ ευρώ (170.000€) με ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Καβάλα στις 2- 10 - 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα : 10π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, Διεύθυνση: Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500, τηλ.2513501560. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών : 1 -10 -2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα : 14.30μ.μ.

Πληροφορίες θα δίνονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8:00 έως 14:00 από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Διεύθυνση Άγιος Σίλας, ΤΚ 65500 και στο τηλ.:2513501560, fax:2513501653, αρμόδιος υπάλληλος Καψάλη Στέλλα email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
Προμήθεια Ασθενοφόρων
Τρίτη, 02 Σεπτέμβριος 2014 08:43

Ολοκλήρωση του έργου "Προμήθεια Τυποποιημένων Ασθενοφόρων Οχημάτων Προνοσοκομειακής φροντίδας 4x2 και 4x4 Diesel για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας" (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), εποπτείας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
(Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 008/8 Κωδικός Έργου ΠΔΕ:2012ΕΠ00880038), είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

merc1  merc4  merc3  merc2

 
Ολοκλήρωση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Β’, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ. ΣΕΡΡΩΝ»
Παρασκευή, 29 Αύγουστος 2014 08:15

Ολοκλήρωση του έργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ 16 ΤΟΜΩΝ, ΤΥΠΟΥ Β’, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΝ. ΣΕΡΡΩΝ» με φορέα διενέργειας την 4η Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (Το έργο χρηματοδοτείται από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 008/8 Κωδικός Έργου ΠΔΕ: 2011ΕΠ00880001), είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Μακεδονία- Θράκη 2007-2013 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείo Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))Ολοκλήρωση του έργου

07-2014 31207-2014 314

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Τρίτη, 26 Αύγουστος 2014 13:44

To Γενικο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» διενεργεί Ανοικτό δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ » ΠΠΥΥ 2012 για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», για δύο (2) έτη, συνολικού προϋπολογισμού 67.460,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο αξιολόγησης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις 23-09-2014 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00 π.μ..

Οι προσφορές υποβάλλονται στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται μέχρι την 22-09-2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, όλες τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 9:00 με 13:00 και στα τηλέφωνα 2310438660, καθώς και στην ιστοσελίδα http://www.agpavlos.gr.

Την διακήρυξη μπορείτε να την κατεβάσετε από   εδώ.

 

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Επόμενο > Τέλος >>

Σελίδα 1 από 12
آپلود عکس uploading