Κατάλογος Εσωτερικών Τηλεφώνων

Χρήστης Εσωτερικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ7804
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ7806
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ7866
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ7803
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ7885
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ7886
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡ. & ΑΝΑΠΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ7832
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ7875
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΈΡΕΥΝΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ7876
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ7882
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ7879
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ7820
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ7837
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ7852
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ7853
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ7857
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ7868
ΤΜ. ΠΡΟΓΡ. & ΑΝΑΠΤ.ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ7895
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7888
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7888
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7878
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ7855
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7807
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7812
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7814
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7818
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7819
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7821
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7822
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7823
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7824
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7825
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7826
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7827
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7828
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7829
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7834
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7846
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7847
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7849
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7850
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7856
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7859
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7860
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7864
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7865
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7867
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7869
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7887
ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7894
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7873
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΘ.ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ7897
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7817
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7830
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7831
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7809
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7835
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7836
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7841
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7842
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7844
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7854
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7858
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7870
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7872
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7874
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7881
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7883
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7889
ΤΜ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7896
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ7891
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ7892
ΤΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ7893
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ7840
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ7981
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ7816
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ7862
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ7801

Χρήστης Εσωτερικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ3201
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ3202
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ3203
GPR ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13204
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ3205
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13206
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 23207
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ3208
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 13209
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 23210
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ3211
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 13212
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ3213
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ3214
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ3215
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ3216
ΠΡΟΛΗΨΗ3217
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ3218
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 23219
ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ3220
ΑΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ3221
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 13222
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 23223
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 33224
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ3225
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ3226
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ3227
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ3228
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ3229
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ3230

Χρήστης Εσωτερικό
1η ΤΟΜΥ3301
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 13302
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 23303
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 33304
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 43305
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 13306
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 23307
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ-13308
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΡΑΝΤΕΒΟΥ3309
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΑΤΡΟΙ3310
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-1013311
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-1023312
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ3313
TEST ΠΑΠ3314
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ3315
ΠΑΙΔΟΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ3316
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ3317
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-1083318
ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ-1093319
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ3320
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-1103321
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1123322
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1133323
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1143324
ΩΡΛ3325
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ3326
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ-13327
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1183328
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1193329
ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟ3330
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-13331
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-23332
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-33333
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-2053334
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-2063335
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-2073336
ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ-2083337
ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ-2093338
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ-23339
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-13340
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ3341
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-23342
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-33343
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-13344
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-23345
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-33346
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ3347
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-13348
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-23349
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ3350
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ3351
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ- 303Β3352
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ3353
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-13354
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-23355
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-13356
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-23357
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ-23358
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ3359
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-3123360
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ-13361
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ-23362
ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ3363

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία4101
Κοιν.Λειτουργός4102
Παθολογικό4103
Παιδιατρικό4104
Νοσηλεύτριες4105
Παθολογικό4106

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία7741
Νοσηλεύτριες7742
Παιδιατρικό7743
Κοιν.Λειτουργός7744
Ιατρείο-27745
Ιατρείο-17746

Χρήστης Εσωτερικό
Διευθύντρια7700
Ραντεβού17701
Ραντεβού27702
Ραντεβού37703
διαχείριση17704
γραμματεία17705
γραμματεία27706
διαχείριση27707
AYE-γραμματεία7708
μικροβιολογικό17709
μικροβιολογικό27710
γυναικολογικό7711
Παθολογικό 17712
Παθολογικό 27713
Παθολογικό 37714
ελεγκτής7715
παιδιατρικό7716
υπέρηχος7717
Καρδιολογικό 17718
ΑΥΕ7719
Καρδιολογικό 27720
οδοντιατρος37721
οδοντιατρος27722
οδοντιατρος17723
Οστεοπορωση7724
Ακτινολογικό7725
Προισταμένη7726
Φυσιοθεραπευτήριο7727

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία5141
Παιδιατρικό5142
Νοσηλεύτριες5143
Παθολογικό5144
Κοιν.Λειτουργός5145
Παθολογικό5147

Χρήστης Εσωτερικό
Μικροβιολογικό5146
Υπεύθυνος-Χειρουργικό5101
ΣΠΜΠ5102
γραμματεία5103
γυναικολογικό5104
δερματολογικό5105
Προισταμένη5106
Παθολογικό 15107
ορθοπεδικό5108
ραντεβού15109
ραντεβού25110
ραντεβού35111
οδοντιατρος25112
οδοντιατρος15113
Πληροφορίες5114
Παθολογικό25115
γενικής ιατρικής5116
ψυχίατρος5117
διαχείριση15118
διαχείριση25119
ΩΡΛ5120
Επιτροπές5121

Χρήστης Εσωτερικό
Προισταμένη3551
Διευθυντής3552
Πληροφορίες3553
Ελεγκτής3554
Δερματολογικό3555
Καρδιολογικό3556
Νευρολογικό3557
Οδοντιατρικό13558
Χειρουργικό3559
Παθολογικό13560
Οδοντιατρικό23561
Οφθαλμολογικό13562
Οφθαλμολογικό23563
Γενικής Ιατρικής3564
ΣΠΜΠ-13565
ΣΠΜΠ-23566

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία13567
Γραμματεία23568
Παιδιατρικό3569
Ιατρείο 43570
Ιατρείο 13571
Ιατρείο 23572
Κοιν.Λειτουργός3573
Ιατρείο 33574

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία13567
Γραμματεία23568
Παιδιατρικό3569
Ιατρείο 43570
Ιατρείο 13571
Ιατρείο 23572
Κοιν.Λειτουργός3573
Ιατρείο 33574

Χρήστης Εσωτερικό
ραντεβου2101
γραμματεία2102
ακτινολογικό12103
ακτινολογικό22104
παθολογικό42105
γυναικολογικό2106
ελεγκτής2107
παθολογικό22108
παθολογικό12109
καρδιολογικό12110
παθολογικό32111
ΩΡΛ2112
οδοντιατρείο12113
προισταμένη2114
προσωπικού2115
ΑΥΕ2116
διευθυντής2117
μικροβιολογικο12124
μικροβιολογικο22125

Χρήστης Εσωτερικό
κοιν.Λειτουργός2118
επισκέπτης υγείας2119
γραμματεία 2120
παιδιατρικό2121
παθολογικό12122
παθολογικό22123

Χρήστης Εσωτερικό
Προϊσταμένη3451
Ελεγκτής3452
Παθολογικό 13453
Παθολογικό 23454
Πνευμονολογικό3455
Οδοντιατρείο3456
Ουρολογικό-Ψυχιατρικό3457
Καρδιολογικό3458
Δερματολογικό3459
Χειρουργικό-Παιδοχειρουργικό3460

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία3601
Παιδιατρικό3602
Γενικής Ιατρικής 13604
Γενικής Ιατρικής 23605
Γενικής Ιατρικής 33606
Νοσηλευτικό 13603

Χρήστης Εσωτερικό
Γενικής Ιατρικής 13622
Παιδιατρικό3625
Γραφείο Νοσηλευτών3626
Γενικής Ιατρικής 23623
Γενικής Ιατρικής 33624
Γραμματεία3621

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία Ακτινο3651
Γραμματεία Φυσιο3652
Γραμματεία Φυσιο3653
Ορθοπεδικός3654
Οστεοπορωση3655
Ακτινολογοι3656
Φυσιοθεραπευτές3657

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία13501
Γραμματεία23502
Χειρουργικό3503
Παιδιατρικό3504
Διοικητικό3505
Οδοντιατρείο33506
Οδοντιατρείο13507
Παθολογικό3508
Οφθαλμολογικό3509
Ορθοδοντικό3510
Οδοντιατρείο23511
Γναθοχειρουργικό3512
Εργαστήριο3513
Ορθοδοντικό3514
Παιδιατρικό3515

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία3232
Διαχείριση3231
Αναλυτές3233

Χρήστης Εσωτερικό
Διευθύντρια2701
Καρδιολογικό2702
Παθολογικό 32703
Παθολογικό 42704
Παθολογικό 52705
Υποδοχή ασθενών-Ενεσοθεραπεία-Εμβόλια2706
Ακτινολογικό Γραμματεία2707
Παθολογικό 82708
Φυσικοθεραπεύτρια2709
Διαχείριση Υλικού 2710
Γραμματεία2711
Διαχείριση Υλικού 2712
Νοσηλευτική Υπηρεσία2713
Ακτινολογικό γιατρός2714
ΑΥΕ2715
Ραντεβού-Πληροφορίες2716
Ραντεβού-Πληροφορίες2717
Ραντεβού-Πληροφορίες2718
Ορθοπεδικός 22719
Τεχνική Υπηρεσία 2720
Εμβολιαστικό Κέντρο2721
Τεχνική Υπηρεσία 2722
Τεχνική Υπηρεσία 2723
Ψυχοπροφύλαξη2724
Γυναικολογικό2725
Μικροβιολογικό2726
Μικροβιολογικό 22727

Χρήστης Εσωτερικό
Διευθυντης9201
Προισταμένη Νοσηλευτικού9202
Γραμματεία19203
Γραμματεία29204
ΑΥΕ9205
ΓΕΙ-Ραντεβου19206
ΓΕΙ-Ραντεβου29207
ΓΕΙ-Ραντεβου39208
Ενέσεις9209
Παθολογικό 19210
Ρευματολογικό9211
Ορθοπεδικό9212
Ακτινολογικό19213
Ακτινολογικό29214
Παθολογικό 29215
Αποθηκη9216
Μικροβιολογικό9217
Μικροβιολογικό9218
Οδοντιατρείο19219
Οδοντιατρείο19220
Καρδιολογικό9221
Γυναικολογικό9222
Ενέσεις9223
Επισκέπτρια Υγείας9224
Παιδιατρικό9225
Φυσικοθεραπεύτρια9226

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία19231
Γραμματεία29232
Παιδιατρικό9233
Κοινωνική Λειτουργός9234
Γεν.Ιατρικής9235

Χρήστης Εσωτερικό
Διευθυντής8201
Παθολογικό-18202
Νευρολογικό-18203
Παθολογικό-28204
Ορθοπαιδικό-18205
Γυναικολογικό8206
Προισταμένη8207
Γρ.Προσωπικού8208
Γραμματεία8209
Επιτροπές8210
Οδοντιατρικό-18211
Οδοντιατρικό-28212
Ορθοπαιδικό-28213
Παθολογικό-38214
Νευρολογικό-28215
Παιδιατρικό8216
Καρδιολογικό-18217
Καρδιολογικό-28218
Ραντεβού-18219
Ραντεβού-28220
Ραντεβού-38221
Ακτινολογικό-Υπέρηχος8222
Ακτινολογικό-Γραμματεία8223
Ακτινολογικό-Οστικής Πυκνότητας8224
Διαχείριση Υλικού-18225
Διαχείριση Υλικού-28226
Μικροβιολογικό8227
Εμβόλια8228
Ενεσοθεραπεία8229

Χρήστης Εσωτερικό
Γραφείο πληροφορίων-Νοσηλευτική θυρίδα ισογείου8011
Ιατρείο Υποδοχής8012
Γραμματεία-18013
Γραμματεία-28014
Διαχείριση Υλικου-18015
Διαχείριση Υλικού-28043
Διευθυντής8016
Γρ.Διευθυντή8017
Ραντεβού-18018
Ραντεβού-28019
Ελεκτής-ιατρός8020
Ακτινολογικό8021
Ακτινολογικό-Οστεοπόρωσης8022
Ακτινολογικό-Μαστογράφος8023
Ακτινολογικό-Υπέρηχος8024
Ακτινολογικό-Γραμματεία8025
Ακτινολογικό-Γραφείο-Ιατρών8026
Φυσικοθεραπευτ'ηριο8027
Αιματολογικο-εργαστήριο8028
Βιοχημικό-εργαστήριο8029
Γραφείο-Ιατρών-μικροβιολογικου8030
Παθολογικό-Ιατρείο-18031
Παθολογικό-Ιατρείο-28032
ΕΟΔΥΥ8033
Παθολογικό-Ιατρείο-48034
Γυναικολογικό-Ιατρείο8035
Οφθαλμολογικό-Ιατρείο8036
Παθολογικό-Ιατρείο-38037
Κοινωνική-Υπηρεσία8038
Ορθοπεδικό-Ιατρείο8039
Καρδιολογικό-Ιατρείο8040
Νοσηλευτική-Αποδυτήρια8041
Παιδιατρικό-Ιατρείο8042