Κατάλογος Εσωτερικών Τηλεφώνων

Χρήστης Εσωτερικό
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ7804
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ7806
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ7866
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ-κας ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ7886
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ-κας ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ7802
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ) - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ7832
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ) - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ7875
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ) - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑΣ7876
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ) - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΧΑΡΤΗ ΥΓΕΙΑΣ7882
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ)7820
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ)7837
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ)7852
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ)7853
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ)7857
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ)7863
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ)7868
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ)7879
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΔΑ)7895
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ7899
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ7888
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ7878
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ7855
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7808
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7813
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7814
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7822
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7823
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7827
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7828
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7829
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7834
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7845
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7846
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7847
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7849
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7850
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7856
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7859
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7860
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7894
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7922
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ)7924
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7807
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7819
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7821
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7824
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7825
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7826
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7833
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7838
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7848
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7851
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7864
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7865
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7867
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7869
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7887
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΒ) - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ7921
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ) - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ7817
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ) - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ7873
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ) - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΣΥΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7897
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7809
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7811
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7818
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7830
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7831
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7835
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7836
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7839
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7841
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7842
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7843
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7844
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7854
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7858
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7870
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7872
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7874
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7877
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7881
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7883
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7884
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7889
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7896
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7898
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΔΓ)7941
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΔ) - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 7891
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΔ) - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 7892
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΔ) - COMPUTER ROOM7840
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΔ)7893
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΔ) - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ7981
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΔ) - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ7983
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΔ) - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ7985
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΥ) - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 7951
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΥ) - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ 7952
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΥ) - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 7953
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΥ) 7955
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΥ) 7956
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΥ) 7957
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΔΔΥ) -ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 7954
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ) - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 7965
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ) - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ7966
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ) - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ7970
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ7974
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ7976
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7801
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7967
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7968
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7969
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7971
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7972
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7973
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7975
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7977
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΥ)7978
ΕΛΚΕΑ - ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 7961
ΕΛΚΕΑ7962
ΕΛΚΕΑ7963
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ7810
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ7815
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ7816
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ7862

Χρήστης Εσωτερικό
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ3201
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ3202
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟΥ3203
GPR ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 13204
ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ3205
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 13206
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 23207
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ3208
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 13209
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 23210
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ3211
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 13212
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ3213
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ3214
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ3215
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ3216
ΠΡΟΛΗΨΗ3217
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ3218
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 23219
ΣΤΑΣΗ ΑΔΕΛΦΩΝ3220
ΑΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ3221
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 13222
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 23223
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 33224
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ3225
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ3226
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ3227
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ3228
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ3229
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ3230

Χρήστης Εσωτερικό
1η ΤΟΜΥ3301
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 13302
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 23303
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 33304
ΡΑΝΤΕΒΟΥ 43305
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 13306
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 23307
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ-13308
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΡΑΝΤΕΒΟΥ3309
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ-ΙΑΤΡΟΙ3310
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-1013311
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-1023312
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ3313
TEST ΠΑΠ3314
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ3315
ΠΑΙΔΟΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ3316
ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΕΣ3317
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-1083318
ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΗΛΑΣΜΟΥ-1093319
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ3320
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ-1103321
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1123322
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1133323
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1143324
ΩΡΛ3325
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ3326
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ-13327
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1183328
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-1193329
ΣΠΕΙΡΟΜΕΤΡΟ3330
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-13331
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-23332
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ-33333
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-2053334
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-2063335
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ-2073336
ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ-2083337
ΟΔΟΝΤΡΙΑΤΡΙΚΟ-2093338
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ-23339
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-13340
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ3341
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-23342
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ-33343
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-13344
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-23345
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ-33346
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ3347
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-13348
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-23349
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ3350
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ3351
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ- 303Β3352
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ3353
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-13354
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΟΥ-23355
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-13356
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-23357
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ-23358
ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ3359
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ-3123360
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ-13361
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ-23362
ΕΝΕΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ3363

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία4101
Κοιν.Λειτουργός4102
Παθολογικό4103
Παιδιατρικό4104
Νοσηλεύτριες4105
Παθολογικό4106

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία7741
Νοσηλεύτριες7742
Παιδιατρικό7743
Κοιν.Λειτουργός7744
Ιατρείο-27745
Ιατρείο-17746

Χρήστης Εσωτερικό
Διευθύντρια7700
Ραντεβού17701
Ραντεβού27702
Ραντεβού37703
διαχείριση17704
γραμματεία17705
γραμματεία27706
διαχείριση27707
AYE-γραμματεία7708
μικροβιολογικό17709
μικροβιολογικό27710
γυναικολογικό7711
Παθολογικό 17712
Παθολογικό 27713
Παθολογικό 37714
ελεγκτής7715
παιδιατρικό7716
υπέρηχος7717
Καρδιολογικό 17718
ΑΥΕ7719
Καρδιολογικό 27720
οδοντιατρος37721
οδοντιατρος27722
οδοντιατρος17723
Οστεοπορωση7724
Ακτινολογικό7725
Προισταμένη7726
Φυσιοθεραπευτήριο7727

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία5141
Παιδιατρικό5142
Νοσηλεύτριες5143
Παθολογικό5144
Κοιν.Λειτουργός5145
Παθολογικό5147

Χρήστης Εσωτερικό
Μικροβιολογικό5146
Υπεύθυνος-Χειρουργικό5101
ΣΠΜΠ5102
γραμματεία5103
γυναικολογικό5104
δερματολογικό5105
Προισταμένη5106
Παθολογικό 15107
ορθοπεδικό5108
ραντεβού15109
ραντεβού25110
ραντεβού35111
οδοντιατρος25112
οδοντιατρος15113
Πληροφορίες5114
Παθολογικό25115
γενικής ιατρικής5116
ψυχίατρος5117
διαχείριση15118
διαχείριση25119
ΩΡΛ5120
Επιτροπές5121

Χρήστης Εσωτερικό
Προισταμένη3551
Διευθυντής3552
Πληροφορίες3553
Ελεγκτής3554
Δερματολογικό3555
Καρδιολογικό3556
Νευρολογικό3557
Οδοντιατρικό13558
Χειρουργικό3559
Παθολογικό13560
Οδοντιατρικό23561
Οφθαλμολογικό13562
Οφθαλμολογικό23563
Γενικής Ιατρικής3564
ΣΠΜΠ-13565
ΣΠΜΠ-23566

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία13567
Γραμματεία23568
Παιδιατρικό3569
Ιατρείο 43570
Ιατρείο 13571
Ιατρείο 23572
Κοιν.Λειτουργός3573
Ιατρείο 33574

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία13567
Γραμματεία23568
Παιδιατρικό3569
Ιατρείο 43570
Ιατρείο 13571
Ιατρείο 23572
Κοιν.Λειτουργός3573
Ιατρείο 33574

Χρήστης Εσωτερικό
ραντεβου2101
γραμματεία2102
ακτινολογικό12103
ακτινολογικό22104
παθολογικό42105
γυναικολογικό2106
ελεγκτής2107
παθολογικό22108
παθολογικό12109
καρδιολογικό12110
παθολογικό32111
ΩΡΛ2112
οδοντιατρείο12113
προισταμένη2114
προσωπικού2115
ΑΥΕ2116
διευθυντής2117
μικροβιολογικο12124
μικροβιολογικο22125

Χρήστης Εσωτερικό
κοιν.Λειτουργός2118
επισκέπτης υγείας2119
γραμματεία 2120
παιδιατρικό2121
παθολογικό12122
παθολογικό22123

Χρήστης Εσωτερικό
Προϊσταμένη3451
Ελεγκτής3452
Παθολογικό 13453
Παθολογικό 23454
Πνευμονολογικό3455
Οδοντιατρείο3456
Ουρολογικό-Ψυχιατρικό3457
Καρδιολογικό3458
Δερματολογικό3459
Χειρουργικό-Παιδοχειρουργικό3460

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία3601
Παιδιατρικό3602
Γενικής Ιατρικής 13604
Γενικής Ιατρικής 23605
Γενικής Ιατρικής 33606
Νοσηλευτικό 13603

Χρήστης Εσωτερικό
Γενικής Ιατρικής 13622
Παιδιατρικό3625
Γραφείο Νοσηλευτών3626
Γενικής Ιατρικής 23623
Γενικής Ιατρικής 33624
Γραμματεία3621

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία Ακτινο3651
Γραμματεία Φυσιο3652
Γραμματεία Φυσιο3653
Ορθοπεδικός3654
Οστεοπορωση3655
Ακτινολογοι3656
Φυσιοθεραπευτές3657

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία13501
Γραμματεία23502
Χειρουργικό3503
Παιδιατρικό3504
Διοικητικό3505
Οδοντιατρείο33506
Οδοντιατρείο13507
Παθολογικό3508
Οφθαλμολογικό3509
Ορθοδοντικό3510
Οδοντιατρείο23511
Γναθοχειρουργικό3512
Εργαστήριο3513
Ορθοδοντικό3514
Παιδιατρικό3515

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία3232
Διαχείριση3231
Αναλυτές3233

Χρήστης Εσωτερικό
Διευθύντρια2701
Καρδιολογικό2702
Παθολογικό 32703
Παθολογικό 42704
Παθολογικό 52705
Υποδοχή ασθενών-Ενεσοθεραπεία-Εμβόλια2706
Ακτινολογικό Γραμματεία2707
Παθολογικό 82708
Φυσικοθεραπεύτρια2709
Διαχείριση Υλικού 2710
Γραμματεία2711
Διαχείριση Υλικού 2712
Νοσηλευτική Υπηρεσία2713
Ακτινολογικό γιατρός2714
ΑΥΕ2715
Ραντεβού-Πληροφορίες2716
Ραντεβού-Πληροφορίες2717
Ραντεβού-Πληροφορίες2718
Ορθοπεδικός 22719
Τεχνική Υπηρεσία 2720
Εμβολιαστικό Κέντρο2721
Τεχνική Υπηρεσία 2722
Τεχνική Υπηρεσία 2723
Ψυχοπροφύλαξη2724
Γυναικολογικό2725
Μικροβιολογικό2726
Μικροβιολογικό 22727

Χρήστης Εσωτερικό
Διευθυντης9201
Προισταμένη Νοσηλευτικού9202
Γραμματεία19203
Γραμματεία29204
ΑΥΕ9205
ΓΕΙ-Ραντεβου19206
ΓΕΙ-Ραντεβου29207
ΓΕΙ-Ραντεβου39208
Ενέσεις9209
Παθολογικό 19210
Ρευματολογικό9211
Ορθοπεδικό9212
Ακτινολογικό19213
Ακτινολογικό29214
Παθολογικό 29215
Αποθηκη9216
Μικροβιολογικό9217
Μικροβιολογικό9218
Οδοντιατρείο19219
Οδοντιατρείο19220
Καρδιολογικό9221
Γυναικολογικό9222
Ενέσεις9223
Επισκέπτρια Υγείας9224
Παιδιατρικό9225
Φυσικοθεραπεύτρια9226

Χρήστης Εσωτερικό
Γραμματεία19231
Γραμματεία29232
Παιδιατρικό9233
Κοινωνική Λειτουργός9234
Γεν.Ιατρικής9235

Χρήστης Εσωτερικό
Διευθυντής8201
Παθολογικό-18202
Νευρολογικό-18203
Παθολογικό-28204
Ορθοπαιδικό-18205
Γυναικολογικό8206
Προισταμένη8207
Γρ.Προσωπικού8208
Γραμματεία8209
Επιτροπές8210
Οδοντιατρικό-18211
Οδοντιατρικό-28212
Ορθοπαιδικό-28213
Παθολογικό-38214
Νευρολογικό-28215
Παιδιατρικό8216
Καρδιολογικό-18217
Καρδιολογικό-28218
Ραντεβού-18219
Ραντεβού-28220
Ραντεβού-38221
Ακτινολογικό-Υπέρηχος8222
Ακτινολογικό-Γραμματεία8223
Ακτινολογικό-Οστικής Πυκνότητας8224
Διαχείριση Υλικού-18225
Διαχείριση Υλικού-28226
Μικροβιολογικό8227
Εμβόλια8228
Ενεσοθεραπεία8229

Χρήστης Εσωτερικό
Γραφείο πληροφορίων-Νοσηλευτική θυρίδα ισογείου8011
Ιατρείο Υποδοχής8012
Γραμματεία-18013
Γραμματεία-28014
Διαχείριση Υλικου-18015
Διαχείριση Υλικού-28043
Διευθυντής8016
Γρ.Διευθυντή8017
Ραντεβού-18018
Ραντεβού-28019
Ελεκτής-ιατρός8020
Ακτινολογικό8021
Ακτινολογικό-Οστεοπόρωσης8022
Ακτινολογικό-Μαστογράφος8023
Ακτινολογικό-Υπέρηχος8024
Ακτινολογικό-Γραμματεία8025
Ακτινολογικό-Γραφείο-Ιατρών8026
Φυσικοθεραπευτ'ηριο8027
Αιματολογικο-εργαστήριο8028
Βιοχημικό-εργαστήριο8029
Γραφείο-Ιατρών-μικροβιολογικου8030
Παθολογικό-Ιατρείο-18031
Παθολογικό-Ιατρείο-28032
ΕΟΔΥΥ8033
Παθολογικό-Ιατρείο-48034
Γυναικολογικό-Ιατρείο8035
Οφθαλμολογικό-Ιατρείο8036
Παθολογικό-Ιατρείο-38037
Κοινωνική-Υπηρεσία8038
Ορθοπεδικό-Ιατρείο8039
Καρδιολογικό-Ιατρείο8040
Νοσηλευτική-Αποδυτήρια8041
Παιδιατρικό-Ιατρείο8042