Οικονομικά Στοιχεία

ΦΟΡΕΙΣ ΕΤΗ
Ισολογισμοί 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”
Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
Γ.Ν.Θ. “ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”
Α.Ν.Θ. “ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ”
ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Γ.Ν. ΚΙΛΚΙΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ
Γ.Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ
Γ.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ
Γ.Ν. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Π.Γ.Ν. ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΔΙΔ/ΤΕΙΧΟ