Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας

Τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης για την διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων  ιατρών για εξειδίκευση στις  Πολυδύναμες Μονάδες Νοσηλείας της 4ης  Υ.Πε. μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Σύμφωνα με την αριθμ. Α2α/Γ.Π.οικ.74438/5-10-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3614/τ.Β/12.10.2017) με θέμα: Κατάρτιση και τήρηση καταλόγου και διαδικασία τοποθέτησης ειδικευμένων ιατρών για εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας, σε κάθε Υγειονομική Περιφέρεια καταρτίζεται και τηρείται ηλεκτρονικός κατάλογος ειδικευμένων ιατρών υποψηφίων προς εξειδίκευση, για κάθε αναγνωρισμένη προς εξειδίκευση Μ.Ε.Θ.(Ενηλίκων ή Παίδων) και Μ.Ε.Ν.Ν., στην οικεία Υ.Πε., ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπό της.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει τα αρχικά του ονοματεπώνυμου του/της ιατρού λόγω συμμόρφωσης προς τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), την ειδικότητα του/της, τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής του/της.

Οι ιατροί έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στους καταλόγους μίας μόνο Υγειονομικής Περιφέρειας.

Στην αίτησή τους, η οποία υπέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την τοποθέτησή τους σε περισσότερες από μία Μ.Ε.Θ (Ενηλίκων ή Παίδων) ή Μ.Ε.Ν.Ν, της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

Οι ιατροί καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την αίτησή τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα ανά μονάδα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον απόλυτο αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους.

Πρότυπα Εντύπων Αιτήσεων

Έντυπο συμμετοχής στην επιλογή για εξειδίκευση σε Πολυδύναμες Μ.Ε.Θ και Μ.Ε.Ν.Ν

(Μπορεί να εκτυπωθεί, να συμπληρωθεί και να αποσταλεί μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρει)

Κατάλογος Ιατρών προς Εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας

Γ. Ν. Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Γ. Ν. Θ. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» (Τελευταία ενημέρωση 05/06/2024)

Π. Γ. Ν. Θ. «ΑΧΕΠΑ» (Τελευταία ενημέρωση 30/05/2024)

Α. Ν. Θ. «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»  (Τελευταία ενημέρωση 03/04/2024) 

Π.Γ.Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Κατάσταση λήξης συμβάσεων εξειδικευμένων Ιατρών στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας (Τελευταία ενημέρωση 30/05/2024)