Δίκτυο Συνδέσμων Λοιμώξεων Π.Φ.Υ.

  • Hμερίδα με θέμα “Έλεγχος καταλληλότητας δειγμάτων ύδατος”

Για να παρακολουθήσετε το μαγνητοσκοπημένο webinar της ημερίδας που  πραγματοποιήθηκε στις 29/09/2023 πατήστε εδώ.

  • Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα με θέμα “Διαχείριση λοιμώξεων και στρατηγικές αντιμετώπισης στις μονάδες ΠΦΥ”, που πραγματοποιήθηκε στις 15/3/2023