Πέμπτη, 11 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΣτατιστικά στοιχεία, κλπ.Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ης ΥΠΕ

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ης ΥΠΕ

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2020

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2021

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2022

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2023

Μήνας Έτος 2023
Ιανουάριος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Φεβρουάριος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Μάρτιος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Απρίλιος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Μάιος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Ιούνιος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Ιούλιος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Αύγουστος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Σεπτέμβριος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Οκτώβριος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Νοέμβριος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Δεκέμβριος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού

Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2024

Μήνας Έτος 2024
Ιανουάριος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Φεβρουάριος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Μάρτιος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Απρίλιος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Μάϊος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού
Ιούνιος Πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού