Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΒελτίωση, ποιότητα, δημόσια υγείαΟρισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας &...

Ορισμός Υπευθύνου Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης

Υπεύθυνος Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (ΥΠΠΑ) της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης για παραβιάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4990/2022 (παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου, άρθρο 4 του ν. 4990/2022) στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, ορίστηκε η μόνιμη υπάλληλος Ευδοξία Καλλία του Ιωάννη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με ειδικότητα ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία υπηρετεί στο Τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης.

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ευδοξία Καλλία
Τηλ.: 2313 327844, e-mail: ekallia@4ype.gr
Σχετική Απόφαση :
Η υπ’ αριθμ. 18803/15.04.2024 απόφαση Διοικητή της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης