Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕπικοινωνίαΣτοιχεία Επικοινωνίας Κεντρικής Υπηρεσίας 4ης ΥΠΕ

Στοιχεία Επικοινωνίας Κεντρικής Υπηρεσίας 4ης ΥΠΕ

Ιουστινιανού 1 & Εθν.Αντιστάσεως 11, ΤΚ 551 34

e-mail email 4ype@4ype.gr

Διοίκηση 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ EMAIL
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ director@4ype.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2313-327804 4ype@4ype.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2313-327806 4ype@4ype.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2313-327866 grammateia@4ype.gr
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 2313-327885 exatzopoulou@4ype.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 2313-327886 sec.ypod1@4ype.gr
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 2313-327803 evasiliadou@4ype.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ 2313-327802
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO) dpo@4ype.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’ – Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2313-327832 amakrialea@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Περιφερειακού Χάρτη Υγείας 2313-327882 xyp@4ype.gr, efragkou@4ype.gr
2313-327879 lmela@4ype.gr, pmela@4ype.gr
2313-327857 aalexopoulou@4ype.gr
2313-327863 ikryonas@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας vep@4ype.gr
2313-327875 ntriantou@4ype.gr
2313-327820
2313-327837
2313-327868 vep@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Έρευνας και Ανάπτυξης 2313-327876 girtzimani@4ype.gr
2313-327852 mtheodosiadou@4ype.gr
2313-327853 emichailidou@4ype.gr
2313-327895 epapadopoulou@4ype.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β’ – Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2313-327888 evakalidou@4ype.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ 2313-327888 xdontsiou@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ. Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης 2313-327878 fexarxou@4ype.gr
2313-327814 desmefseis@4ype.gr
2313-327849 tameio@4ype.gr
2313-327827 tameio@4ype.gr
2313-327859 budget@4ype.gr
2313-327850 budget@4ype.gr
2313-327829 finance@4ype.gr, xpanteleri@4ype.gr
2313-327846 logistirio@4ype.gr
2313-327847 logistirio@4ype.gr
2313-327848
2313-327860 logistirio@4ype.gr
2313-327828 oikonomiko@4ype.gr
2313-327834 misthos@4ype.gr
2313-327823 misthos@4ype.gr
2313-327856 misthos@4ype.gr
2313-327822 misthos@4ype.gr
2313-327923 misthos@4ype.gr
2313-327922 misthos@4ype.gr
2313-327813 asotiroglou@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ.Προμηθειών 2313-327855 promithies@4ype.gr, stsipanidou@4ype.gr
2313-327867 eifoglou@4ype.gr
2313-327864 nsymeonidis@4ype.gr
2313-327825 ktsalakopoulos@4ype.gr
2313-327826 ktsalastra@4ype.gr
2313-327824 axatzigeorgiou@4ype.gr
2313-327887 xkoutsou@4ype.gr
2313-327838 achrysafis@4ype.gr
2313-327807 orders@4ype.gr
2313-327833 orders@4ype.gr
2313-327865 orders@4ype.gr
2313-327819 xdontsiou@4ype.gr
2313-327869 ereyna.agoras@4ype.gr
2313-327821 mnouska@4ype.gr
2313-327848 diaxeirisi@4ype.gr
2313-327921 diaxeirisi@4ype.gr
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2313-327851 ssarri@4ype.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ’ – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2313-327817 ekalogeraki@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ. Ανθρωπίνων Πόρων 2313-327873 gkaragiannis@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τμ.Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών 2313-327897 drousaki@4ype.gr
2313-327843 xkonstan@4ype.gr
2313-327842 edavoultzoglou@4ype.gr
2313-327870 tsgourakis@4ype.gr
2313-327872 mgiorgi@4ype.gr
2313-327896 dmakri@4ype.gr
2313-327836 pkapella@4ype.gr
2313-327809 mlalounta@4ype.gr
2313-327841 mlola@4ype.gr
2313-327835 gvoas@4ype.gr
2313-327941 sxioannou@4ype.gr
2313-327883 itsitouridou@4ype.gr
2313-327831 akapsala@4ype.gr
2313-327889 mxatzilazarou@4ype.gr
2313-327858 evasilopoulou@4ype.gr
2313-327874 nroumtsiou@4ype.gr
2313-327811 kargyriou@4ype.gr
2313-327881 gkadi@4ype.gr
2313-327884 egontopoulou@4ype.gr
2313-327877 eamanatidou@4ype.gr
2313-327830 vkaratza@4ype.gr
2311-223520 dvlachoudis@4ype.gr
2313-327854 egalani@4ype.gr
2313-327844 ekallia@4ype.gr
2313-327839 lxaritopoulou@4ype.gr
2313-327818 aargyriou@4ype.gr
2313-327898 mgrigoriadou@4ype.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ’ – Διεύθυνση Πληροφορικής 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2313-327891 tlozos@4ype.gr
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τμ.Συστημάτων 2313-327892 lkalousis@4ype.gr
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Τμ.Υποδομών 2313-327894 msimtsiou@4ype.gr
2313-327893 sxatzieleftheriou@4ype.gr
Υποστήριξη Εφαρμογών (HelpDesk) – support@4ype.gr
Υποστήριξη Εφαρμογών 2313-327990 kkalaitzi@4ype.gr
Υποστήριξη Εφαρμογών 2313-327990 ezaxila@4ype.gr
Υποστήριξη Εφαρμογών 2313-327990 pmplanta@4ype.gr
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
2313-327862
2313-327810
2313-327815
2313-327816
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τεχνικών Υπηρεσιών
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 2313-327965 slyrtzis@4ype.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2313-327966 erga@4ype.gr
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2313-327969 empaka@4ype.gr
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2313-327968 emarselou@4ype.gr
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2313-327976 xteliousis@4ype.gr
ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΟΣ 2313-327977 aioannou@4ype.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 2313-327978 ddafniotis@4ype.gr
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ 2313-327801 stsoulias@4ype.gr
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 2313-327970 kkarakatsianopoulos@4ype.gr
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2313-327971 kaggelidou@4ype.gr, ktsalakopoulos@4ype.gr
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2313-327972 ogkouliou@4ype.gr
ΤΕΧΝΙΤΕΣ 2313-327973
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
2313-327974 esoumelidou@4ype.gr
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2541-102720 mmigga@4ype.gr
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 2541-102722 vpliaka@4ype.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δημόσιας Υγείας
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2313-327951 ddy@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας 2313-327952 mmelissa@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας 2313-327954 ggiannoudi@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων 2313-327953 echatzidimou@4ype.gr
2313-327957 dtokou@4ype.gr
2313-327955 ptzotzi@4ype.gr
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Εσωτερικού Ελέγχου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 2313-327931 adaldogianni@4ype.gr
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Σχεδιασμού και Διενέργειας Εσωτερικών Ελέγχων 2313-327932 gpapanikolaou@4ype.gr
ekrasiou@4ype.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 2313-327933 etiflopoulou@4ype.gr
Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α. 4ης Υ.Πε.
2313-327897 drousaki@4ype.gr
ΕΛΚΕΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΛΚΕΑ 2313-327961 aalexopoulou@4ype.gr
gpirpiris@4ype.gr
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΚΕΑ 2313-327963 epatara@4ype.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΚΕΑ 2313-327962 elkea@4ype.gr