Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΤ.Ομ.Υ4η Υ.Πε. - Το.Μ.Υ. Έρευνα για κτήρια

4η Υ.Πε. – Το.Μ.Υ. Έρευνα για κτήρια

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, έπειτα από την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 43236/30.10.2017 με ΑΔΑ: ΩΔΡΨΟΡ1Ο-ΟΓ7 Απόφαση του Διοικητή της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκής, προκειμένου να υποστηρίξει το έργο που παρέχουν οι δημόσιες δομές παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό της ίδρυση Τοπικών Μονάδων Υγείας (Το.Μ.Υ.), σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4461/17, προχωρά σε έρευνα αγοράς για την ανίχνευση ύπαρξης κατάλληλων κτιρίων (για τη στέγαση των Το.Μ.Υ.). Η έρευνα αυτή αποσκοπεί στην προκαταρκτική διερεύνηση ύπαρξης κατάλληλων κτιρίων, ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιηθεί η διαδικασία προκήρυξης σύμφωνα με το Π.Δ. 715/79 περί μίσθωσης κτιρίων.

Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι διαθέτουν – κατάλληλα προς αυτό το σκοπό- κτίρια όπως καταθέσουν σχετική πρόταση.

Προτάσεις γίνονται αποδεκτές μόνο εγγράφως στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης (Ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο : promithies@4ype.gr ή στο diagonismoi@4ype.gr ).

Τα κτίρια θα πρέπει να πληρούν τις Περιληπτικές Τεχνικές Προδιαγραφές που επισυνάπτονται, προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Περιοχές στις οποίες θα πρέπει να βρίσκονται τα υποψήφια ακίνητα

 

Περιοχές

Αριθμός Ακινήτων

Καβάλας

1

Πόλης Σερρών

1

Θεσσαλονίκη

10

Τα προσφερόμενα ακίνητα για τη Θεσσαλονίκη, θα πρέπει να βρίσκονται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μεταξύ της οδού Αγγελάκη και στα ανατολικά όρια των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δ, Ε και Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

 

 

 

Τα ακίνητα που προσφέρονται προς ενοικίαση για τη λειτουργία των ΤΟΜΥ θα πρέπει να βρίσκονται σε περιοχές, που σύμφωνα με το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο, οι χρήσεις γης τους επιτρέπουν τη λειτουργία πρωτοβάθμιων δομών υγείας χωρίς νοσηλεία.

Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρος αυτού, θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.Ο.Κ. (Νέο Οικοδομικό Κανονισμό) Ν. 4067/2012 (Άρθρο 5- Χρήση κτιρίων).

Τονίζεται ότι η παρούσα έρευνα δεν αποτελεί διαγωνιστική διαδικασία και οι προτάσεις που θα κατατεθούν δεν είναι δεσμευτικές για κανένα από τα δύο μέρη (ιδιοκτήτη και 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ Τ.ΟΜ.Υ. ΤΗΣ 4ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ