Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας και τα εποπτευόμενα ιατρεία τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Τίτλος Έργου:

Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας και τα εποπτευόμενα ιατρεία τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική Περιγραφή:

Το Έργο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού στα Κέντρα Υγείας και τα εποπτευόμενα ιατρεία τους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», η οποία υλοποιείται από την Υπηρεσία μας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020, αφορά:

Υποέργο 1: Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (ηλεκτροκαρδιογράφοι, απινιδωτές, οξύμετρα, πιεσόμετρα)

Υποέργο 2: Προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού (οδοντιατρικά συγκροτήματα, ψηφιακός μαστογράφος, μετρητές οστικής πυκνότητας)

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εν λόγω ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού συμβάλει στην βελτίωση/αναβάθμιση των παρεχόμενων υποδομών υγείας και κοινωνικής φροντίδας στους κατοίκους των νομών Δράμας, Ροδόπης, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης  και στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Οι Υγειονομικές Μονάδες στις οποία θα εγκατασταθεί ο προς προμήθεια εξοπλισμός είναι τα Κέντρα Υγείας Δράμας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Ξάνθης Καβάλας, Νευροκοπίου, Παρανεστίου, Προσοτσάνης, Πρίνου, Ελευθερούπολης, Χρυσούπολης, Εχίνου, Σταυρούπολης, Αβδήρων, Σαπών, Ιάσμου, Σαμοθράκης, Σουφλίου, Δικαίων, Ορεστιάδας,

Επιλέξιμος Προϋπολογισμός Ένταξης:

696.900,00€

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)