Συνεργαζόμενοι Φορείς στα Σεμινάρια Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (BLS-AED)

Στην υλοποίηση των σεμιναρίων Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και Αυτόματης Εξωτερικής Απινίδωσης (BLS-AED) συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς :