Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΑυτοματοποιημένοι κατάλογοι υποψηφιοτήτων για θέσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Αυτοματοποιημένοι κατάλογοι υποψηφιοτήτων για θέσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

Ανάρτηση συνοπτικών και αναλυτικών αυτοματοποιημένων καταλόγων υποψηφίων για θέσεις ειδικευμένων ιατρών, σε δομές ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης που εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 14830/08.03.2023  (5η ορθή επανάληψη) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας.

Θέσεις  Π.Φ.Υ. Θέσεις  Π.Φ.Υ. Ημερομηνία Ανάρτησης
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αναλυτικός Πίνακας 24-05-2023