Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου, 2023
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΑνακοίνωση για τη διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων, υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών για την...

Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή προφορικών εξετάσεων, υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών για την απόκτηση του τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής»

Η Διοίκηση  της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, σε εφαρμογή του υπ΄ αριθμ. πρωτ.Γ6α/Γ.Π.35603/15-11-2022 εγγράφου της Διεύθυνσης Νοσηλευτικής του Υπουργείου Υγείας,  κατόπιν της ολοκλήρωσης των γραπτών εξετάσεων και της ανάρτησης των πινάκων επιτυχόντων / χουσών των γραπτών εξετάσεων, περιόδου Ιανουαρίου 2023, των υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών / τριών  για την απόκτηση του τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων στην: α) «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» (ΕΕΝ) και  β) «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής» (ΝΔΥΚΝ)

Ανακοινώνει

τη διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων,  των υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών / τριών  για την απόκτηση του τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής».

Οι προφορικές εξετάσεις των ειδικευομένων νοσηλευτών/τριών  των νοσηλευτικών ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής» θα  διεξαχθούν δια ζώσης.

Τόπος διεξαγωγής των προφορικών ορίζεται η έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11 Καλαμαριά), στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου.

Οι ημερομηνίες και ώρες διενέργειας των προφορικών εξετάσεων ανά ημέρα για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ορίζονται ως εξής:

  • Νοσηλευτική Ειδικότητα «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής»
  • Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 (ώρα 09:30 -12:30)
  • Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 (ώρα 09:30 -12:30)

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11 Καλαμαριά).

  • Νοσηλευτική Ειδικότητα «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής»
  • Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 (ώρα 09:00 -13:00)

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας της Διοίκησης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στη Θεσσαλονίκη (Ιουστινιανού 1 & Εθν. Αντιστάσεως 11 Καλαμαριά).

Οι υποψήφιοι/ες θα προσέλθουν, στον ανωτέρω εξεταστικό χώρο  μισή ώρα νωρίτερα από την προβλεπόμενη, για κάθε ομάδα, ώρα,  που αποτυπώνεται στους  σχετικούς πίνακες των ομάδων συμμετοχής στις προφορικές εξετάσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας στις προφορικές εξετάσεις οι υποψήφιοι/ες επαναλαμβάνουν μόνο την προφορική εξέταση σε επόμενη εξεταστική και κατοχυρώνουν το αποτέλεσμα των γραπτών εξετάσεων.