Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΒελτίωση, ποιότητα, δημόσια υγείαΑνακοίνωση σχετικά με αλλαγή του ορίου βιωσιμότητας του νεογνού στις 22 εβδομάδες...

Ανακοίνωση σχετικά με αλλαγή του ορίου βιωσιμότητας του νεογνού στις 22 εβδομάδες κύησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αλλαγή του ορίου βιωσιμότητας του νεογνού στις 22 εβδομάδες κύησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Εδώ μπορείτε να δείτε την υπ΄αριθμ. πρωτ.: Δ1β.οικ. 82821/29.10.2018  Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα: « Ερωτηματολόγιο περιγεννητικών στοιχείων – Όριο βιωσιμότητας  του νεογνού στις  22 εβδομάδες κύησης», ΑΔΑ : 6Ξ89465ΦΥΟ-ΔΑΡ