Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΔιαγωνισμοί 4ης ΥΠΕΑνακοίνωση σχετικά με το συστηματικό αριθμό της διακήρυξης 35/2024 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού...

Ανακοίνωση σχετικά με το συστηματικό αριθμό της διακήρυξης 35/2024 του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας»

Ανακοινώνουμε ότι ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης 35/2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014859724) του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας» (cpv: 33150000-6, Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας), είναι ο 352139 και όχι ο 352193 που αναγράφεται στη Διακήρυξη.

Την ανακοίνωση μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.