Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΕνημέρωση«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ...

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: Α) ΤΗΣ «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ», Β) ΤΗΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», Γ) ΤΗΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» Δ) ΤΗΣ «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ», Ε) ΤΗΣ «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» ΚΑΙ ΣΤ) ΤΗΣ «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» »

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ: Α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», β) της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», γ)  της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» δ) της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», ε)  της «Νοσηλευτικής Παίδων» και  στ) της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» »

• ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ : «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΕΕΝ) – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» (ΝΨΥ) – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ» (ΝΚΠ) – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΟΝ) – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ» (ΝΠ) – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΠΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» (ΧΝ) – ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ