Παρασκευή, 12 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΠροσλήψεις - ΔιορισμοίΑνάρτηση Πινάκων κατάταξης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Ε.Κ.Α.Β. ...

Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Ε.Κ.Α.Β.  (Κύρια Προσόντα, Α΄, Β΄ και Γ΄ Επικουρικά),  ΕΤΟΥΣ 2024

 

 Αναρτώνται σήμερα, ημέρα Πέμπτη 04-07-2024,  οι Πίνακες Κατάταξης (Συγκεντρωτικός, Αναλυτικός Πίνακας), λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού,  Κατηγορίας ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ Ε.Κ.Α.Β. (Κύρια Προσόντα, Α΄, Β΄ και Γ΄ Επικουρικά), των οποίων οι αιτήσεις ολοκληρώθηκαν την Τρίτη 02-07-2024.

 

                               ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οι Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων της 1ης διαδικασίας: (Υποβολή Αιτήσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2024) Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού του Υπουργείου Υγείας, για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ ΕΚΑΒ, με βάση την υπ’ αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.29637/30-05-2024 (Β’3072) (ΑΔΑ: ΨΓΚΜ465ΦΥΟ-9ΒΙ) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού» του Υπουργού Εσωτερικών και Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας – Οικονομικών και Υγείας, τα οποία αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των 7 Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας στις 04/07/24, υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024 έως και την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024. Η ένσταση υποβάλλεται, χωρίς τη συνοδεία παράβολου, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) είτε κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ.11510