Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΓενικάΑΝΘ "Θεαγένειο" Δελτίου Τύπου-"Νέες τεχνολογίες για τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων"

ΑΝΘ “Θεαγένειο” Δελτίου Τύπου-“Νέες τεχνολογίες για τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων”

Στα εξωτερικά ιατρεία του ΑΝΘ «Θεαγένειο» έγινε στις 08.03.2020 η πρώτη τοποθέτηση συσκευών αποστείρωσης του αέρα, με τη χρήση τεχνολογιών UVC και PCO (φωτοκαταλυτική οξείδωση). 

Είναι ένα ουσιαστικό μέτρο στα πλαίσια των ενεργειών που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, από την πρώτη εβδομάδα ανάληψης καθηκόντων της νέας διοίκησης του νοσοκομείου. 

Εξαρχής, τέθηκε ως εξαιρετικά σημαντική προτεραιότητα η υιοθέτηση μέτρων για τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων, σύμφωνα με τις οδηγίες και προτεραιότητες που έθεσε το υπουργείο υγείας. 

Είμαστε ικανοποιημένοι που στη συγκυρία της έξαρσης του Covid 19 το νοσοκομείο μας υλοποιεί, ήδη, το σχεδιασμό για την αναβάθμιση του επιπέδου υγιεινής και ασφάλειας. 

Το νοσοκομειακό περιβάλλον,ως γνωστόν έχει αυξημένο μικροβιακό φορτίο, στον αέρα και στις επιφάνειες. 

Ειδικότερα, στο ΑΝΘ «Θεαγένειο» ως το μοναδικό αντικαρκινικό νοσοκομείο της Βόρειας Ελλάδας, τόσο οι ασθενείς, όσο και το προσωπικό χρήζουν αυξημένης φροντίδας και προστασίας. 

Τα νέα συστήματα που ξεκινήσαμε να εγκαθιστούμε στους χώρους του νοσοκομείου, συμπληρώνουν και ενισχύουν τα προσεγμένα μέτρα και τις διαδικασίες που ,ήδη ακολουθούνται υπό την ευθύνη και εποπτεία της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων. 

Οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια την Τεχνική Υπηρεσία για τον άρτιο συντονισμό και επίβλεψη  του έργου, καθώς επίσης και την προϊσταμένη των Εξωτερικών Ιατρείων για την άψογη συνεργασία και τις εύστοχες παρατηρήσεις της.

Τέλος, ευχαριστούμε δημόσια την εταιρία διότι έθεσε ως προτεραιότητά της την υλοποίηση του έργου στο ΑΝΘ με ταχύτητα και επαγγελματισμό. 

 Η Δοικητής  

 Δρ. Ε. Κουρτέλη-Ξουρή