Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κέντρο Υγείας...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Κέντρο Υγείας Θέρμης, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, (CPV 45333000-0, Εργασίες τοποθέτησης εξαρτημάτων εγκαταστάσεων αερίου).

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Τετάρτη, 28/08/2019.

Λήξη διαβούλευσης: Τετάρτη, 11/09/2019.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κωνσταντίνο Τσαλακόπουλο, στο τηλέφωνο 2313327825, fax 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.