Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ετήσια παροχή υπηρεσιών «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – COURIER»...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ετήσια παροχή υπηρεσιών «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – COURIER» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ετήσια παροχή υπηρεσιών «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – COURIER (CPV 79571000-7 Υπηρεσίες ταχυδρομικών αποστολών)» για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης και των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Tρίτη 28-5-2019

Λήξη διαβούλευσης : Τρίτη 11-6-2019

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Μαριλένα Σοφικίτου στο τηλέφωνο 2313327821 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.