Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (50720000-8, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης).

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: Τρίτη, 01-10-2019.

Λήξη διαβούλευσης: Τρίτη, 15-10-2019.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Κωνσταντίνο Τσαλακόπουλο, στο τηλέφωνο 2313327825, fax 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.