Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ανακαίνισης χρωματισμών κτιρίων, για...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ανακαίνισης χρωματισμών κτιρίων, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών ανακαίνισης χρωματισμών κτιρίων, για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας Καβάλας, Ζαγκλιβερίου, Τοπικού Ιατρείου Φοίνικα, του μικροβιολογικού εργαστήριου του Κέντρου Υγείας 25ης Μαρτίου και του Σταθμού Προστασίας Μάνας και Παιδιού Καβάλας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 18/09/2020

Λήξη διαβούλευσης: 02/10/2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Νούσκα Μαρία στο τηλέφωνο 2313 327821 φαξ 2313 327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.