Σάββατο, 16 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις σε ΕξέλιξηΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας με τα Ιατρεία ευθύνης τους και των Τοπικών Ομάδων Υγείας (T.ΟΜ.Υ) αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: 30.09.2021

Λήξη διαβούλευσης :   14.10.2021

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313327824 και email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

 Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.