Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Φωτοτυπικών Μηχανημάτων» (CPV : 50313000-0 Υπηρεσίες συντήρησης κι επισκευής μηχανών αναπαραγωγής) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Ανάρτηση διαβούλευσης : ΤΕΤΑΡΤΗ, 23-06-2020

Λήξη διαβούλευσης : ΠΕΜΠΤΗ, 08-07-2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Ιφόγλου Ευδοξία στο τηλέφωνο 2313327867 και email eifoglou@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.