Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εκατόν εξήντα πέντε (165) Επιτραπέζιων...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εκατόν εξήντα πέντε (165) Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είκοσι δύο (22) Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και πέντε (5) Φωτοαντιγραφικών/fax, για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια εκατόν εξήντα πέντε (165) Επιτραπέζιων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, είκοσι δύο (22) Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και πέντε (5) Φωτοαντιγραφικών/fax, για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας : Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 12.11.2019.

Λήξη διαβούλευσης : 27.11.2019.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Χατζηγεωργίου Αναστασία στο τηλέφωνο 2313327824 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.