Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ενδοσκοπικού ΩΡΛ συστήματος τρισδιάστατης απεικόνισης...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ενδοσκοπικού ΩΡΛ συστήματος τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) και υβριδικού συστήματος νευροπλοήγησης για ενδοσκοπικές επεμβάσεις»

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Ενδοσκοπικού ΩΡΛ συστήματος τρισδιάστατης απεικόνισης (3D) και υβριδικού συστήματος νευροπλοήγησης για ενδοσκοπικές επεμβάσεις» (CPV 33169500-7 Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης και ιχνηλάτισης), για τις ανάγκες της μελέτης με θέμα: «Μελέτη της χρήσης παραγόντων αίματος μετά από ενδοσκοπική χειρουργική», προϋπολογισθείσας δαπάνης 230.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., από τα αποθεματικά του Ε.Λ.Κ.Ε.Α. της  4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης:   Παρασκευή   8-3-2019

Λήξη διαβούλευσης :      Παρασκευή   22-3-2019

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Μαριλένα Σοφικίτου στο τηλέφωνο 2313327821 φαξ 2313327838 και email promithies@4ype.gr  τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.