Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων αντικεραυνικής...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας στα Κέντρα Υγείας Κασσανδρείας και Αγίου Νικολάου

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας στα Κέντρα Υγείας Κασσανδρείας και Αγίου Νικολάου, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης

Φορέας Διενέργειας : Κεντρική υπηρεσία 4ηςΥ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Έναρξη διαβούλευσης: 18/02/2020

Λήξη διαβούλευσης:  04/03/2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με την αρμόδια υπάλληλο Νούσκα Μαρία στο τηλέφωνο 2313 327821, φαξ 2313 327838 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων- παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.