Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Μελανοταινιών – Τόνερ για την...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Μελανοταινιών – Τόνερ για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ.

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια «Μελανοταινιών – Τόνερ (CPV: 30192300-4 Μελανοταινίες) για την κάλυψη των αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας, των Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις

Έναρξη διαβούλευσης: 07/08/2020

Λήξη διαβούλευσης: 21/08/2020

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Νίκο Συμεωνίδη στο τηλέφωνο 2313327864, φαξ 2313327838 και email: promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.