Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024
ΑρχικήΔημόσιες Διαβουλεύσεις ΚλειστέςΔημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ιματισμού για...

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και ιματισμού για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας

Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού (CPV: 39313000-9, Ξενοδοχειακός εξοπλισμός) και ιματισμού (CPV: 39512000-4, Κλινοσκεπάσματα) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Φορέας Διενέργειας: Κεντρική υπηρεσία 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης

Ιστότοπος διενέργειας: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων.

Ημερομηνία ανάρτησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Για τυχόν πληροφορίες επικοινωνήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο Συμεωνίδη Νίκο στο τηλέφωνο 2313327864 και email promithies@4ype.gr τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Η υποβολή των σχολίων – παρατηρήσεων θα πρέπει να γίνεται μόνο στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο Διαβουλεύσεις.

 Σχόλια – παρατηρήσεις που θα υποβάλλονται μέσω mail, fax ή ταχυδρομικώς δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα εξετάζονται.